Lata 1990-1995 - Sanktuarium św. Józefa Obl. NMP w Słupsku

Przejdź do treści
Rok 1990


 • Erygowanie Parafii (1990-03-23)

ks. bp Ignacy Jeż, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, erygował parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku, mianując jej proboszczem ks. Władysława Steca-Salę.

 • Pierwsza Msza Św. (1990-05-03)

przy polowym ołtarzu, w miejscu budowy przyszłej świątyni, ks. proboszcz odprawił pierwszą Mszę św.

 • Pierwsza Pielgrzymka (1990-06-08 )

grupa parafian wyruszyła w pierwszą pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz na Jasną Górę.

 • Uroczystość Bożego Ciała (1990-06-14)

w uroczystość Bożego Ciała po raz pierwszy ulicami parafii przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem.

 • Msza Św. w kaplicy (1990-06-24)

w tymczasowej kaplicy odprawiono pierwszą Mszę św.

 • Pielgrzymka do Watykanu (1990-07-09)

ks. proboszcz Władysław Stec-Sała udał się w pielgrzymce do Watykanu po błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla powstającej parafii.

 • Poświęcenie tymczasowej kaplicy (1990-09-15)

ks. bp Tadeusz Werno poświęcił tymczasową kaplicę i tabernakulum.

 • Rekolekcje Adwentowe (1990-12-17)

ks. Krzysztof Włodarczyk prowadził pierwsze rekolekcje adwentowe.

 • Pierwsza parafialna wizyta duszpasterska (1990-12-27)

Rozpoczęła się pierwsza parafialna wizyta duszpasterska, zakończona 9 lutego 1991 roku.


Rok 1991


 • Rekolekcje Wielkopostne (1991-03-10)

W parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne.

 • Pierwszy Odpust Parafialny (1991-03-19)

w święto św. Józefa obchodzono pierwszy parafialny odpust. Słowo do parafian wygłosił o. Stanisław Ćwierz SJ.

 • Bierzmowanie (1991-04-17)

W tymczasowej kaplicy ks. bp Tadeusz Werno udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii.

 • Pierwsza Komunia Św. (1991-05-05)

Po raz pierwszy dzieci klas drugich ze Szkół Podstawowych nr 16 i 18 przystąpiły do I Komunii Świętej.

 • VI Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze (1991-08-14)

młodzi parafianie wzięli udział w VI Światowym Dniu Młodzieży na Jasnej Górze z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II

 • Rekolekcje Adwentowe (1991-12-15)

rekolejkcje adwentowe prowadził ks. Zygmunt Czaja z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie


Rok 1992


 • ks. bp Ignacy Jeż odwiedza parafię (1992-01-04)

ks. bp Ignacy Jeż odprawił Mszę św. w intencji wszystkich wspólnot w parafii oraz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym

 • Rekolekcje (1992.03.15-18)

Rekolekcje przygotowujące do odpustu parafialnego poprowadził ks. Andrzej Soltys z domu rekolekcjnego z Koszalina.

 • Msza św. odpustowa (1992.03.19)

Mszy św. odpustowej ku czci sw. Józefa przewodniczył ks. prałat Ryszard Król z parafii Mariackeij w Słupsku.

 • Rekolekcje Wielkopostne (1992-03-29 )

rekolekcje wilekopostne poprowadził ks. Józef Jakubiec z parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie.

 • Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci (1992-04-02)

ks. Andrzej Soltys wyglosił wielkopostne nauki rekolekcjyjne dla dzieci.

 • Poświęcenie placu pod budowę kościoła (1992-06-08)

ks. bp Czesław Domin poświęcił, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, poświęcił plac pod budowę kościoła i domu parafialnego.

 • Kolonia katolicka (1992-07-09)

w Zubrzycy Górnej zorganozowano kolonie katolickie dla dzieci z parafii.

 • Fundament kościoła (1992-10-20)

ks. bp Ignacy Jeż poświęcił fundament budowanego kościoła.

 • Pielgrzymka (1992-10-30)

z pielgrzymki do Rzymu, prowadzącej prze Wenecję, Florencję, Padwę, Asyż, parafianie przywieźli kamien węgielny pod nową świątynię, poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II.

 • Stefan Wilkanowicz w parafii

1992-11-16
16.11.1992 - Stefan Wilkanowicz, redaktor "Tygodnika Powszechnego" zaprezentował wykład pt. Nowa ewangelizacja a życie katolika.

 • Rekolekcje dla inteligencji (1992-11-22)

ks. Dariusz Chromik SJ z Krakowa prowadził rekolekcje dla inteligencji. Ich tematem były zagadnienia związane z modlitwą.

 • Rekolekcje adwentowe (1992-12-20)

ks. dr Andrzej Panasiuk, duszpasterz archidiecezji gnieźnieńskiej wygłosiło rekolekcje adwentowe.


Rok 1993


 • Misje Święte (1993-02-24)

odbyły się pierwsze Misje Święte, na zakończenie których postawiono krzyż misyjny.

 • Gazetka parafialna (1993-03-14)

ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej "Nazaret".

 • Koncert (1993-05-30)

koncert zespołu Ad Libitum ze Słupska.

 • Kamień węgielny (1993-05-31)

wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny pod powstającą świątynię.

 • Kolonia katolicka (1993-06-27)

rozpoczął się perwszy z trzech turnusów kolonii katolickiej w Zubrzycy Górnej, gdzie młodzież odpoczywała do 8 sierpnia.

 • Koncert (1993-08-01)

koncert zespołu Przemienienie.

 • Pielgrzymka (1993-10-22)

niepełnosprawni i ich rodziny pielgrzymowali na Jasną Górę i do Krakowa.

 • Rekolekcje adwentowe (1993-12-19)

rekolekcje adwentowe prowadził ks. Edward Cygal z parafii w Skrzypnem koło Zakopanego.Rok 1994


 • Chór Fantazja (1994-01-30)

chór dziecięcy Fantazja ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku wystąpił z repertuarem kolędowym dla parafian.

 • Rekolekcje (1994-02-27)


ks. Józef Nowakowski prowadził, diecezjalny duszpasterz rodzin z Torunia, rozpoczął nauki rekolekcyjne, zakończone 2 marca.


 • Wizytacja kanoniczna (1994-03-06)

ks. bp Czesław Domin przeprowadził pierwszą wizytację parafii.

 • Męka Pańska (1994-03-20)

zorganizowano wyjazd parafian do Wyższego Semianrium Duchownego w Koszalinie na przedstawienie Męki Pańskiej.

 • Męka Pańska w parafii (1994-03-27)

dzieci z parafialnego zespołu teatralnego wykonały Misterium Męki Pańskiej.

 • Zjazd ministrantów (1994-05-05)

ministranci i lektorzy uczestniczyli w diecezjalnej Pielgrzymce Służby Liturgicznej do Szczecinka.

 • Siostry ze Zgromadznia Świętej Rodziny w parafii (1994-06-12)

w parafii gościły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Świętj Rodziny z Nazaretu, które dzieliły się swymi refleksjami na temat powołania.

 • Kolonia katolicka (1994-07-02)

dzieci z parafii wyjechały na I turnus kolonii katolickiej do Zubrzycy Górnej; II turnus zakończył się 1 sierpnia.

 • Pielgrzymka (1994-08-12)

odbyła się parafialna pielgrzymka do Rzymu.

 • Peregrynacja obrazu św. Józefa (1994-08-25)

w czasie rekolekcji wierni przygotowywali się do peregrynacji obrazu św. Józefa w rodzinach.

 • Poświęcenie wizerunku św. Józefa (1994-08-28)

uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bpa Czesława Domina rozpoczęła się peregrynacja obrazu obrazu św. Józefa. Biskup Ordynariusz poświęcił wizerunek świętego i przekazał go pierwszej rodzinie.
Rok 1995


 • Klerycy w parafii (1991-02-12)

w parafii gościli klerycy Wyższego Semiarium Duchownego w Koszalinie wraz z ks.Krzysztofem Kowalem. Zespół Miktam wystąpił z koncertem piosenek religilnych.

 • Rekolekcje Wielkopostne (1995-03-15)

wielkopostnych nauk rekolekcyjnych udzielał ks. Jan Pawlak, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji zielonogórskiej.

 • Rekolekcje ministranckie (1995-07-09)

40-osobowa grupa ministarntów i młodzieży oazowej uczestniczyła w rekolekcjach w archidiecezji krakowskiej.

 • Kolonia katolicka (1995-07-21)

rozpoczęła się kolonia katolicka w Krakowie i Zakopanem, zakończona 6 sierpnia.

 • Rekolekcje adwentowe (1995-11-05)

br. Tadeusz Ruciński prowadził rekolekcje przygotowujące do Mszy św. dziękczynnej za nawiedzenie obrazu św. Józefa oraz uroczystości poświęcenia murów kościoła, a także wprowadzające w zbliżający się Adwent.

 • Poświęcenie murów kościoła (1995-11-15)

ks. bp Paweł Cieślik poświęcił mury nowego kościoła oraz wraz z parafianami dziekował Bogu za czas peregrynacji obrazu św. Józefa.

 • Wyjazd wspolnot parafialnych (1995-12-16)

wyjazd do Machowinka oazy dzieci i młodzieży, wspolnot różańcowych oraz KSM.

 • Spotkanie dla ludzi chorych (1995-12-22)

Msza św. dla ludzi chorych i starszych z parafii oraz spotkanie opłatkowe dla nich.


Wróć do spisu treści